Sunday, June 12, 2011

PANDUAN MENULIS KERTAS CADANGAN BUKU

PANDUAN MENULIS KERTAS CADANGAN BUKU

Apa yang perlu ada dalam kertas cadangan anda?

1. Judul buku

2. Ringkasan buku

3. Rangka kandungan

4. Analisa pasaran

5. Persaingan

6. Promosi

7. Faedah buku kepada pembaca

8. Penyerahan manuskrip

9. Bab contoh1. JUDUL BUKU

Judul utama seharusnya tidak lebih daripada 5 patah perkataan.
Untuk penerangan lanjut kepada judul utama, bolehlah ditambah judul kecil.
Judul hendaklah mudah difahami dan elakkan mengguna perkataan negatif.
Judul hendaklah dapat memberi gambaran tentang buku tersebut ke dalam minda pembeli dan seterusnya memotivasi dia untuk membeli.2. RINGKASAN BUKU

Sediakan ringkasan buku anda.
Anggaran muka surat buku anda (langkau dua baris).
Adakah buku anda mempunyai sebarang ilustrasi, gambar atau rajah?
Bagaimana perancangan anda untuk menulis?
Kenapa anda adalah orang yang terbaik untuk menulis buku tersebut?3. RANGKA KANDUNGAN

Sediakan rangka kandungan buku anda (senarai bab).4. ANALISA PASARAN

Siapakah yang akan membeli dan membaca buku anda?
Berapa ramai yang memerlukan buku anda?
Dimana boleh dipasarkan buku anda?5. PERSAINGAN

Berapa banyak buku di pasaran (dalam bahasa Melayu) yang samadengan buku yang bakal anda tulis? (senaraikan 3-6 judul jika ada)
Bagaimanakah jualan buku-buku tersebut?
Apakah kelebihan buku anda jika dibandingkan dengan buku lain yang sedia ada?6. PROMOSI

Apakah yang boleh anda lakukan untuk membantu menjual buku anda?
Contoh:

Sekiranya anda seorang penceramah/jurulatih, berapa banyak ceramah/ bengkel dalam setahun yang anda kendalikan dan berapa banyak buku boleh dijual.
Sekiranya anda mengenali individu/ pertubuhan (network) yang boleh membantu menjual buku anda, sila senaraikan.
Sekiranya anda seorang pensyarah dan mengajar subjek yang berkaitan dengan buku yang ditulis, berapa ramai pelajar dalam satu semester yang akan beli buku tersebut.
Anda mungkin mempunyai idea-idea menarik bagaimana untuk meningkat jualan buku anda seperti mengadakan peraduan yang berkaitan dan mempengaruhi syarikat-syarikat besar untuk membeli buku anda sebagai hadiah kepada pekerja atau pelanggan. Sila nyatakan.7. FAEDAH BUKU KEPADA PEMBACA

Sila nyatakan apakah faedah buku anda kepada pembaca.8. PENYERAHAN MANUSKRIP

Sila berikan tarikh akhir manuskrip boleh diserah kepada Penerbit.9. BAB CONTOH

Sila sertakan satu bab contoh (lebih kurang 20-30 muka surat/ langkau dua baris) untuk tujuan penilaian.10.BUTIR-BUTIR DIRI

Sertakan nama, nama institusi, telefon pejabat, H/P

Jika mempunyai idea mahu menulis sebuah buku,tulislah kertas cadangan dan hantar kepada editor syarikat penerbitan.