Friday, September 19, 2008

Ebook

Menulis ebook pun boleh mendatangkan duit jika isu dan kandungan adalah relevan dan diperlukan pembaca.
ANtara contoh ialah
http://kerjayawanita.wordpress.com/