Sunday, October 14, 2012

Ingin Menjadi Penulis ?

Ingin Menjadi Penulis ? Membaca dan menulis merupakan salah satu tuntutan Islam yang perlu diambil perhatian oleh setiap Muslim. Membaca merupakan wasilah terpenting dalam menimba ilmu manakala penulisan pula adalah wasilah bagi menyampaikan serta mengembangkan ilmu kepada masyarakat. Penulisan bukan suatu perkara yang boleh didengar dan diajar semata-mata. Ia adalah kemahiran yang perlu dilatih dan dibuat berkali-kali. Nama Penulis : A. Ubaidillah Alias Harga: RM 12.00 TELAGA BIRU SDN. BHD